Клиентка ПриватБанка пожаловалась на двойное списание средств с карты при покупке в супермаркете. При этом женщине не присылали никаких сообщений.
 
Об этом украинка пожаловалась на сайте Минфина. Так, стало известно, что в городе Мариуполь в украинки во время покупки в супермаркете АТБ дважды списались средства с карты. Женщина хотела расплатиться, однако произошла ошибка и кассир сказала ей повторить уплату, потому что платеж не прошел. Она повторно приложила платежную карточку к терминалу и деньги списали. Ей выдали чек и она с товаром пошла домой.
 
 
"Через сутки вечером 7 января 2022 года поступило смс от Приватбанка "списание средств" ни кто, ни где, ни почему указано не было. В приложении в интернет-банкинге, кстати, эта операция не отразилась, а баланс на счете уменьшился без разъяснения и расшифровки списания средств. Я подумала, что это противоправные действия совершают мошенники. Заблокировала карточку. Глядя на сумму списания узнала, что это ровно сумма вчерашней покупки", - рассказала она.
 
После этого женщина связалась с оператором Приватбанка, где ей рассказали, что это списание за покупку суточной давности, однако она была уже оплачена. Женщина рассказала, что баланс на карточке уже уменьшился 6 января на размер стоимости товара, однако на следующий день произошло то же самое.
 
"7 января эту же сумму без моего согласования, без смс с кодом списали снова, когда я находилась дома и ничего не покупала вообще. Деньги, якобы, обещают устно вернуть в течение 120 суток после рассмотрения моего обращения "всеми сторонами спора", - отметила она.
 
.
 
Полный текст клиентки:
"При покупці 6січня 2022р. у торгівельній мережі атб на касі(місто Маріуполь, магазин #0403, каса#6) стався сбій терміналу під час сплати за товар, касир сказала повторити сплату, бо платіж не пройшов, що я довірливо зробила, повторно приклала платіжну картку до терміналу, гроші списали, чек видали, забрала товар, ушла.
 
Через добу ввечері 7січня2022 надійшло смс від ПриватБанку «списання коштів» ні хто, ні де, ні чому вказано не було. У додатку в інтернет-банкінгу, доречі, ця операція не відбилась, а баланс на рахунку зменшився без роз’яснення та розшифрування списання коштів. Я допустила, що це протиправні дії вчиняють шахраї.
Заблокувала картку. Дивлячись на суму списання впізнала, що це рівно сума вчорашньої покупки.
Зв’язалась з оператором ПриватБанку, що мене намагалась запевнити, що це списання за покупку добової давності!!! але ж її вже було сплачено!!, баланс как картці вже зменшився 06січня на розмір вартості товару і охорона магазину мене б не випустила б з несплаченим товаром.
7січня цю ж суму без мого погодження, без упереджувального смс з кодом тощо списали знову, коли я знаходилась вдома і нічого не купувала взагалі. Гроші, нібито, обіцяють усно повернути протягом 120 діб після розгляду мого звернення «всіма сторонами спору».
.
Читаю, що такі випадки не одиничні і суми немалі..
.
Яким чином така значна фінансова установа, як ПРиватБанк допускає таку недбалість та порушення платіжної дисципліни?! Дії містять явні ознаки фінансового шахрайства, навмисні дії чи ні має з’ясувати контролюючий орган.
 
Ответ Приватбанка:
Добрий день!
Проведення платежів та їх оскарження здійснюється в рамках правил встановлених міжнародною платіжною системою. Виходячи з опису ситуації, ймовірно, що торгова точка не списала суму одразу, а кошти були зарезервовані на картці, після чого, замість списання вже зарезервованої суми до банку надійшов запит на списання такої ж суми окремо. Якщо ви вже звернулись в підтримку та подали заявку на оскарження оплати, достатньо очікувати. Правилами платіжної системи передбачено регламент до 120 днів та зі своєї сторони ми зробимо все, щоб заявка була опрацьована якомога швидше. За результатом обробки заявки ми відправляємо повідомлення.